• Warna
  • | Saiz teks

Senarai Bahan Rujukan di Perpustakaan Jabatan Muzium Malaysia

Anda di sini

Monograf dan Bahan Rujukan Lain

Merupakan koleksi terbesar di Perpustakaan Jabatan Muzium Malaysia. Merangkumi pelbagai tajuk perkara khususnya dalam bidang permuziuman seperti arkeologi, konservasi dan pemuliharaan, sejarah, kebudayaan, kesenian serta lain-lain. Kesemua bahan-bahan ini dikatalogkan mengikut klasifikasi DDC berikut:

000 Pengetahuan Am
100 Falsafah dan Psikologi
200 Agama
300 Sains Sosial
400 Bahasa
500 Sains Tulen Dan Matematik
600 Teknologi
700 Kesenian
800 Kesusasteraan
900 Geografi dan Sejarah

Koleksi rujukan terdiri daripada bahan seperti kamus, ensiklopedia, direktori, bibliografi dan sebagainya Bahan-bahan ini tidak boleh dipinjam dan hanya boleh dirujuk di dalam Perpustakaan sahaja.

Terbitan bersiri

Dalam menyediakan maklumat yang tepat, padat dan berfaedah kepada kakitangan serta penyelidik, Perpustakaan JMM juga menyediakan koleksi terbitan bersiri.Terbitan bersiri ini diperoleh secara pembelian dan juga secara percuma. Bacaan ringan ini disediakan bagi menambahkan lagi maklumat serta ilmu pengetahuan umum kepada kakitangan Jabatan Muzium Malaysia amnya.Terbitan bersiri ini terbahagi kepada 2. Terbitan Tempatan dan Terbitan Luar Negara.

Terbitan kerajaan/ laporan tahunan

Koleksi laporan tahunan kebanyakannya diperoleh secara percuma. Koleksi ini merangkumi laporan kerajaan serta laporan syarikat swasta.

Seminar/ kertas kerja/ persidangan/ simposium/ tesis

Terdapat juga bahan rujukan dalam bentuk kertas kerja, seminar, simposium dan tesis. Kebanyakkan bahan-bahan ini diperolehi secara percuma dan juga hasil penyelidikan yang disediakan oleh kakitangan Jabatan Muzium Malaysia. Kertas kerja yang terdapat di perpustakaan ini merangkumi beberapa tajuk antaranya arkeologi, tekstil, ukiran, tempat-tempat bersejarah, tarian, senjata dan juga senibina. Antara tajuk kertas seminar pula ialah Seminar Dan Forum Perdana Penghayatan Dan Pengukuhan Kemerdekaan Malaysia. Dan juga beberapa tajuk seperti Persidangan Antarabangsa Tamadun Dunia Melayu ke II, Simposium Karya Seni Seniman Agung P. Ramlee dan lain-lain. Kesemua bahan ini dijilidkan bagi memudahkan ia dirujuk.

Terbitan Jurnal

Koleksi ini merangkumi jurnal tempatan dan antarabangsa yang diperolehi melalui pembelian, hadiah dan pertukaran. Journal of the Federated Malay States Museums merupakan koleksi terulung dan terpenting mengenai pemuziuman di Malaysia bermula sejak tahun 1905. Jurnal-jurnal muzium terbitan kerajaan negeri di seluruh Malaysia tersimpan di perpustakaan ini.

Keratan Akhbar

Koleksi keratan akhbar yang terdapat di Perpustakaan Jabatan Muzium Malaysia adalah seawal 1960-an sehingga kini. Koleksi ini merangkumi pelbagai tajuk berita dan peristiwa bersejarah yang disiar di dalam akhbar-akhbar tempatan khususnya berita mengenai permuziuman. Keratan akhbar yang terdapat di Perpustakaan ini telah direkod mengikut beberapa kategori yang ditetapkan seperti dibawah:

Bil. Kategori Sub-Kategori
1. Etnologi Dunia Melayu
Bahasa
Tradisional
2. Koleksi Barang Antik
Setem
Matawang
Koleksi Diraja
Atifak
Manuskrip
Senjata
3. Lain-lain Pemuliharaan
Umum
4. Kaum/Pertubuhan Orang Asli
Kaum Sabah / Sarawak
Al-Maunah
Abu Sayyaf
Black Metal
ASEAN
5. Monumen Bangunan
Tempat
Destinasi Pelancongan
Batuan
6. Alam Semulajadi Flora
Fauna
7. Sukan Formula One
8. Seni Lukisan
Teater
Seni Khat
9. Kenderaan Pengangkutan
Kapal
Keretapi
10. Peristiwa Hassan Berbasikal Mengelilingi Dunia
Peristiwa 11 September
Rekod Malaysia
Rekod Dunia
Jalur Gemilang
Perhimpunan UMNO
11. Sains Astronomi
12. Pameran Pameran JMM
13. Tokoh Seniman
Tokoh Negara
Tokoh Luar Negara
14. Sejarah Sejarah Nama Jalan
Arkeologi
Muzium Cawangan JMM
Bahasa Melayu

Kemas kini terakhir: 25 April 2018 - 12:30pm

Developed and designed by Hadafi Solution and Resources