• Warna
  • | Saiz teks
Sistem Perpustakaan VTLS
Sistem Pengurusan Aset JMM
Sistem Foto JMM
SPOT-ME

Piagam Pelanggan

Anda di sini

Anda di sini

Kami berjanji untuk memberikan perkhidmatan yang cekap, berkualiti dan mesra dalam tugas-tugas berikut;

1. Mengadakan pameran dan aktiviti jangkauan luar (outreach) di semua muzium di bawah JMM bagi memberi kesedaran dan mendidik masyarakat umum tentang sejarah, budaya dan alam semulajadi negara melalui;

  • Pameran Tetap secara berterusan
  • Pameran Khas / Sementara sekurang-kurangnya 8 pameran setahun
  • Aktiviti jangkauan luar (outreach) sekurang-kurangnya 5 aktiviti setahun

2.  Memberi maklum balas kepada pertanyaan dan aduan pelanggan dalam tempoh masa berikut:

  • Akuan penerimaan dalam tempoh tiga (3) hari bekerja
    • Maklum balas tidak melebihi empat belas (14) hari bekerja dari tarikh aduan diterima.

3.  Memberi keputusan permohonan lawatan berpandu ke muzium dalam tempoh masa berikut:

  • Surat / Emel – dijawab dalam tempoh lima (7) hari bekerja dari tarikh surat        diterima.
  • Telefon / Khidmat Pesanan Ringkas (SMS) – dijawab serta-merta

4.  Memastikan maklum balas bagi permohonan penyelidikan iaitu kelulusan / kebenaran menjalankan penyelidikan diberi dalam tempoh tujuh (7) hari bekerja dari tarikh borang permohonan diterima.

5.  Memberi keputusan permohonan berkaitan perkhidmatan yang ditawarkan JMM seperti pinjaman koleksi, konservasi, foto, penggambaran dan sewaan ruang dalam tempoh empat belas (14) hari bekerja dari tarikh permohonan diterima.

6.  Memastikan maklum balas bagi permohonan kerjasama yang melibatkan aktiviti pameran diberi dalam tempoh empat belas hari (14) bekerja dari tarikh permohonan diterima. (Permohonan bagi tujuan ini mestilah dihantar sekurang-kurangnya lapan (8) bulan sebelum tarikh yang dicadangkan. Manakala bagi kerjasama luar negara permohonan mestilah dihantar sekurang-kurangnya dua belas (12) bulan sebelum).

7.  Bersedia memberi khidmat kepakaran permuziuman kepada agensi, institusi atau orang perseorangan yang memerlukan.

Kemas kini terakhir: 10 Jun 2024 - 5:20pm

Developed and designed by Hadafi Solution and Resources