• Warna
  • | Saiz teks
Sistem Perpustakaan VTLS
Sistem Pengurusan Aset JMM
Sistem Foto JMM
SPOT-ME

Jurnal Muzium Persekutuan Jld. 25

Anda di sini

Anda di sini

Jurnal Muzium Persekutuan Jld. 25
Mukasurat/Pages: 
199
No Rujukan/ Reference No. : 
PJ009
Tahun diterbitkan/Year Published: 
2009
Penerbit/Publisher: 
Jabatan Muzium Malaysia
Harga Jurnal/Prosiding: 
RM10
Sinopsis/Abstrak: 

Jurnal ini mengandungi artikel seperti Manuskrip Melayu (Dan Beberapa Yang Lain) di Muzium Negara; Batu Bersurat Terengganu sebagai Bukti Paling Awal Diketahui tentang Penyempurnaan Tulisan Jawi; Mencari Asal Usul Orang Asli; Batu dan Bintang: Pengetahuan Alam Sekitar Orang Asli Malaysia berhubung dengan Penyesuaian Diri Mereka dengan Hutan Hujan Tropika; Kekerabatan Kognatik dan Kewilayahan di kalangan Semai-Senoi; Corak Kekerabatan dalam Suku Ma'Betisek di Semenanjung Malaysia; Ikatan Semenda: Kajian tentang Perkahwinan Ma'Betisek; Kanak-Kanak Taman: Konsep Saiz, Ruang dan Masa dalam Sosialisasi Kanak-Kanak di kalangan Suku Ma'Betisek dan Orang Melayu; Hikayat Abdullah tentang Lawatannya ke P.S. Sesostris; Sistem Kekerabatan Orang Bajau serta Penanaman dan Penggunaan Zingiberaceae di Tanah Melayu. Jurnal ini hanya boleh didapati dalam bahasa Inggeris.

Kemas kini terakhir: 29 September 2023 - 12:01pm

Developed and designed by Hadafi Solution and Resources