• Warna
  • | Saiz teks

Pembangunan Modal Insan

Anda di sini

Anda di sini

Latihan

Program latihan kakitangan yang dilaksanakan secara terancang mampu memberi impak positif kepada organisasi terutamanya dari segi pembangunan modal insan bagi jangka masa panjang. Justeru, Unit Pembangunan Modal Insan yang ditubuhkan pada tahun 2001 adalah bertanggungjawab untuk melaksanakan pelbagai aktiviti latihan agar setiap kakitangan dilengkapi dengan sikap, kemahiran dan pengetahuan bersesuaian yang berteraskan pembangunan kompetensi dan pembelajaran berterusan. “ The purpose of learning is growth, and our minds, unlike our bodies, can continue growing as we continue to live”, Mortimer Adler. Di antara aktiviti yang dijalankan adalah mengendalikan pelbagai program latihan berkaitan dengan bidang permuziuman, bahasa, teknologi maklumat, soft skills (komunikasi, etiket dll.), pengurusan dan program luar negara. Menerusi proses pembelajaran berterusan, adalah diharapkan agar setiap kakitangan akan memperoleh keseimbangan dalam pembentukan sahsiah dan nilai-nilai murni serta pengetahuan dan kemahiran yang bersifat profesional.

Latihan Industri Pelajar

JMM turut mengalu-alukan para pelajar dari institusi pengajian tinggi awam mahupun swasta yang berminat untuk menjalani latihan industri/praktikal di jabatan ini. Menerusi program ini, para pelajar akan diberi pendedahan mengenai pelbagai aspek bidang permuziuman seperti penyelidikan, pameran, pengurusan koleksi, konservasi, dokumentasi dan pemasaran seterusnya memberi ruang kepada para pelajar untuk merasai pengalaman bekerja.

Untuk keterangan lanjut mengenai latihan kakitangan dan latihan industri pelajar, sila hubungi :

Y.M Tengku Intan Rahimah bt. Tengku Mat Saman
Penolong Pengarah
Unit Pembangunan Modal Insan
Jabatan Muzium Malaysia
Jalan Damansara
50566 Kuala Lumpur


Tel : +603-2267 1000 samb. 146/152/248
Faks :+603-2267 1194

Kemas kini terakhir: 21 Februari 2018 - 2:29pm

Developed and designed by Hadafi Solution and Resources