25 Oktober 2016 - 2:40 pm

Peperiksaan Jabatan 2013

Mulai peperiksaan Bil. 2/2011, Peperiksaan Perkhidmatan JMM akan menggunapakai sukatan baru yang telah dipersetujui oleh ahli Jawatankuasa Mesyuarat Panel Peperiksaan Perkhidmatan JMM dan telah diluluskan oleh pihak Kementerian Penerangan, Komunikasi dan Kebudayaan (KPKK). Jadual peperiksaan terkini akan dimaklumkan kemudian.

Sebarang pertanyaan, sila hubungi urusetia-urusetia berikut :-

  1. Puan Zuriana Zanziba (samb. 201)
  2. Puan Normah Mohamed Ghazali (samb. 191)
  3. Cik Noraini Osman (samb. 135)

No. Telefon: 03-2267 1000
No. Faksimili: 03-2284 9103

Kemas kini terakhir:24 Oktober 2016 - 5:06pm