• Warna
  • | Saiz teks

Jurnal Muzium Persekutuan Jld. 33

Anda di sini

Anda di sini

Mukasurat/Pages: 
155
No Rujukan/ Reference No. : 
PJ016
Tahun diterbitkan/Year Published: 
2009
Penerbit/Publisher: 
Jabatan Muzium Malaysia
Harga Jurnal/Prosiding: 
RM10
Sinopsis/Abstrak: 

Monograf ini ialah adaptasi daripada tesis MA oleh Stephen Chia Ming Soon tentang Sumber dan Teknologi Tembikar Prasejarah di Semenanjung Malaysia Berdasarkan Kajian Komposisi dan Morfologi. Jurnal ini hanya boleh didapati dalam bahasa Inggeris.

Kemas kini terakhir: 8 Disember 2022 - 3:42pm

Developed and designed by Hadafi Solution and Resources