• Warna
 • | Saiz teks
Sistem Perpustakaan VTLS
Sistem Pengurusan Aset JMM
Sistem Foto JMM
SPOT-ME

Tip-tip mengarang

Anda di sini

Anda di sini

Format Teks

Filtered HTML

 • Alamat halaman web dan alamat-alamat e-mel ditukar kepada pautan secara automatik.
 • Tag HTML dibenarkan: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>

  Laman web ini membenarkan kandungan HTML. Walaupun mempelajari semua HTML agak mencabarkan, namun begitu, mempelajari penggunaan sejumlah kecil HTML asas "tags" adalah amat mudah. Jadual ini menyediakan contoh-contoh untuk setiap tag yang dibolehkan pada laman web ini.

  Untuk maklumat lebih lanjut sila lihat Spesifikasi HTML W3C atau guna engin gelintar kegemaran anda untuk mendapatkan laman web yang dapat menerangkan perihal HTML.

  Penerangan TagAnda TaipAnda Dapat
  Sauh digunakan untuk membuat pautan ke laman-laman lain.<a href="http://www.jmm.gov.my">Jabatan Muzium Malaysia</a>Jabatan Muzium Malaysia
  Ditegaskan<em>Ditegaskan</em>Ditegaskan
  Kuat<strong>Kuat</strong>Kuat
  Dipetik<cite>Dipetik</cite>Dipetik
  Petikan blok<blockquote>Petikan blok</blockquote>
  Petikan blok
  Teks berkod digunakan untuk menunjukkan kod sumber aturcara.<code>Dikodkan</code>Dikodkan
  Senarai tidak berurutan - gunakan <li> untuk memulakan setiap item senarai<ul> <li>Item pertama</li> <li>Item kedua</li> </ul>
  • Item pertama
  • Item kedua
  Senarai berurutan - gunakan <li> untuk memulakan setiap item senarai<ol> <li>Item pertama</li> <li>Item kedua</li> </ol>
  1. Item pertama
  2. Item kedua
  Tiada bantuan diberikan untuk tag li.
  Senarai-senarai definasi adalah sama seperti senarai-senarai HTML yang lain. <dl> menandakan permulaan senarai definasi, <dt> menandakan permulaan butiran definasi dan <dd> menandakan permulaan keterangan definasi.<dl> <dt>Istilah pertama</dt> <dd>Definisi pertama</dd> <dt>Istilah kedua</dt> <dd>Definisi kedua</dd> </dl>
  Istilah pertama
  Definisi pertama
  Istilah kedua
  Definisi kedua
  Tiada bantuan diberikan untuk tag dt.
  Tiada bantuan diberikan untuk tag dd.

  Aksara paling luar biasa boleh dimasukkan tanpa apa-apa masalah.

  Jika anda menghadapi masalah, cuba guna entiti-entiti aksara HTML. Satu contoh biasa kelihatan seperti &amp; untuk aksara ampersan &.Untuk mendapatkan satu senarai penuh entiti, sila lihat halaman HTML entiti. Beberapa aksara tersedia ada termasuk:

  Penerangan AksaraAnda TaipAnda Dapat
  Nampersan&amp;&
  Lebih daripada&gt;>
  Kurang daripada&lt;<
  Tanda petikan&quot;"
 • Barisan-barisan dan perenggan-perenggan dikenali secara automatik . Tag-tag pemisah barisan <br />, perenggan <p> dan penutup perenggan </p> akan disisip secara automatik. Tambah beberapa barisan kosong jika perenggan tidak dikenali.

Plain text

 • Tiada tag HTML dibenarkan.
 • Alamat halaman web dan alamat-alamat e-mel ditukar kepada pautan secara automatik.
 • Barisan-barisan dan perenggan-perenggan dikenali secara automatik . Tag-tag pemisah barisan <br />, perenggan <p> dan penutup perenggan </p> akan disisip secara automatik. Tambah beberapa barisan kosong jika perenggan tidak dikenali.

Kemas kini terakhir: 9 April 2024 - 7:17am

Developed and designed by Hadafi Solution and Resources