• Warna
  • | Saiz teks

Soal Selidik Kepuasan Kemudahan Dan Perkhidmatan ICT

Anda di sini

Anda di sini

Borang Soal Selidik

Soal selidik ini bertujuan untuk mengetahui tahap kepuasan pelanggan terhadap kemudahan dan perkhidmatan ICT yang disediakan di Jabatan Muzium Malaysia(JMM). Tuan/Puan adalah dipohon untuk memberikan maklum balas yang tepat dan jujur bagi perkara-perkara di dalam soal selidik ini. Hasil kajian soal selidik ini akan digunakan untuk penambahbaikan kemudahan dan perkhidmatan ICT JMM

Input ini adalah penting bagi pihak UTM untuk membuat analisis keperluan ICT bagi tempoh 5 tahun akan datang.

Pautan Soal Selidik :

https://forms.gle/cwtuwygfwoaTR12b7

Terima kasih atas kerjasama dan perhatian Tuan/Puan.

#PSPJMM2023-2027

Borang Soal Selidik

Kemas kini terakhir: 10 Ogos 2022 - 8:07pm

Developed and designed by Hadafi Solution and Resources