• Warna
  • | Saiz teks
Sistem Perpustakaan VTLS
Sistem Pengurusan Aset JMM
Sistem Foto JMM
SPOT-ME

Kod Etika ICOM Untuk Muzium

Anda di sini

Anda di sini

Harga/Price (Paperback): 
RM10.00
Ada/Availability?: 
Ya
Mukasurat/Pages: 
21
No Rujukan/ Reference No. : 
ISBN : 978-967-0372-23-5
Tahun diterbitkan/Year Published: 
2016
Penerbit/Publisher: 
Jabatan Muzium Malaysia
Sinopsis/Abstrak: 

Kod Etika ICOM untuk Muzium adalah ibarat batu asas kepada ICOM yang menetapkan standard minimum bagi amalan dan prestasi professional untuk muzium- muzium serta kakitangan. Dengan menyertai pertubuhan ini, ahli- ahli ICOM berikrar untuk mematuhi kod etika ini.

Buku ini merupakan panduan kepada golongan pekerja professional muzium, komited untuk mempromosi dan melindungi warisan semulajadi dan budaya pada masa kini dan akan datang. Selain itu Kod Etika ini juga mencerminkan prinsip- prinsip ynag diterima umum di kalangan masyarakat permuziuman antarabangsa.Buku ini diterbitkan dalam Bahasa Malaysia sahaja.

Kemas kini terakhir: 16 April 2024 - 1:09pm

Developed and designed by Hadafi Solution and Resources