• Warna
  • | Saiz teks
Sistem Perpustakaan VTLS
Sistem Pengurusan Aset JMM
Sistem Foto JMM
SPOT-ME

Data Terbuka

Anda di sini

Anda di sini

NO.

SET DATA

1 Muzium-Muzium di Bawah Jabatan Muzium Malaysia
2 Statistik Keseluruhan Pelawat Ke Muzium Di Bawah JMM
3 Statistik Pelawat Luar Negara Ke Muzium Di Bawah JMM Dari Tahun 2015-2021
4 Statistik Pelawat Tempatan Ke Muzium Di Bawah JMM Dari Tahun 2015-2021
5 Statistik Pelawat 10 Negara Teratas ke Muzium Negara Dari Tahun 2015-2021
6 Khidmat Bantuan Konservasi Kepada Agensi Luar oleh Jabatan Muzium Malaysia
7 Statistik Permohonan Pelajar dan Penyelidik Luar di JMM Bagi Tahun 2016 hingga 2021
8 Statistik Pengunjung Perpustakaan Jabatan Muzium Malaysia
9 Senarai Penyelidikan Jabatan Muzium Malaysia Bagi Tahun 2015 hingga 2021
10 Senarai Program Bicara & Seminar Jabatan Muzium Malaysia Bagi Tahun 2015 hingga 2021
11 Senarai Buku Jualan Terbitan Jabatan Muzium Malaysia dari Tahun 1986 hingga 2021
12 Senarai Penerbitan Jabatan Muzium Malaysia Bagi Tahun 2015 hingga 2021
13 Senarai Jumlah Koleksi Artifak Yang Dipamerkan Oleh Muzium-muzium di Bawah Jabatan Muzium Malaysia
14 Statistik Jumlah Peserta Program Bermalam Di Muzium Bagi Tahun 2016 hingga 2021
15 Statistik Pelajar Latihan Industri Mengikut Institusi di Jabatan Muzium Malaysia
16 Statistik Konservasi Artifak oleh Jabatan Muzium Malaysia Dari tahun 2016 hingga 2021
17 Senarai Jurnal di Perpustakaan Jabatan Muzium Malaysia
18 Senarai Penganjuran Sambutan Hari Muzium Antarabangsa Peringkat Kebangsaan dari Tahun 1997 hingga 2021
19 Senarai Pameran Utama Jabatan Muzium Malaysia Dari Tahun 2015 hingga 2021
20 Jumlah Terkumpul Artifak Jabatan Muzium Malaysia Mengikut Tahun Dari Tahun 2015 hingga 2021
21 Pencapaian Piagam Pelanggan Jabatan Muzium Malaysia Dari Tahun 2015 hingga 2021
22 Senarai Kursus Anjuran Jabatan Muzium Malaysia dari Tahun 2015 hingga 2021
23 Statistik Pelawat 10 Negara Teratas ke Galeria Perdana
24 Statistik Pelajar Latihan Industri Di Jabatan Muzium Malaysia
25 Senarai Artifak Warisan Kebangsaan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Senarai Keseluruhan Dataset

Terma Penggunaan Data Terbuka Kerajaan 1.0

Penggunaan data atau penggunaan semula data hendaklah mematuhi terma dan syarat seperti di bawah.

1. Penggunaan data di bawah terma ini

Pemilik data memberi kebenaran penggunaan data tanpa sebarang caj.

2. Pengguna boleh melaksanakan perkara yang berikut:

(i) Salin, terbit, edar dan pindah data;

(ii) Adaptasi data;

(iii) Guna data secara komersial dan tidak komersial; dan

(iv) Gabung data dengan data lain atau rangkum data dalam produk atau aplikasi.

3. Sekiranya melaksanakan mana-mana daripada yang dinyatakan pada para 2, pengguna HENDAKLAH:

(i) Menyatakan sumber data dalam produk atau aplikasi berdasarkan pernyataan yang ditentukan oleh pemilik data;

(ii) Menyediakan pautan kepada Terma Penggunaan ini; dan

(iii) Sekiranya pemilik data tidak menyediakan pernyataan pemilik harta intelek data, pengguna hendaklah menggunakan pernyataan seperti yang berikut:

"Data dan maklumat tertakluk di bawah Terma Penggunaan Data Terbuka Kerajaan Malaysia 1.0 "

4. PENGECUALIAN

Terma Penggunaan ini tidak memperuntukkan sebarang hak terhadap:

(i) Data peribadi;

(ii) Nama, jata, logo atau sebarang simbol rasmi pemilik data;

(iii) Logo organisasi sektor awam atau jabatan;

(iv) Lambang diraja dan lambang tentera;

(v) Hak pihak ketiga yang mana pemilik data tiada kuasa terhadapnya;

(vi) Sebarang hak harta intelek termasuk paten, tanda dagangan dan hak reka bentuk; dan

(vii) Dokumen identiti seperti Pasport Malaysia, MyKad.

5. TIADA JAMINAN

(i) Data adalah dalam bentuk seperti yang disediakan oleh pemilik data. Pemilik data dikecualikan daripada sebarang representasi, waranti, obligasi dan liabiliti berhubung data; dan

(ii) Pemilik data tidak bertanggungjawab terhadap sebarang ralat dan kehilangan data. Pemilik data juga tidak bertanggungjawab terhadap sebarang jenis kehilangan, kecederaan atau kerosakan kesan daripada penggunaan data tersebut. Pemilik data tidak memberikan jaminan data disediakan secara berterusan.

6. UNDANG-UNDANG

Terma Penggunaan ini ditadbir oleh undang-undang di bawah bidang kuasa dan pemilik data ialah pemilik utama bagi data tersebut.

 

Sumber : https://www.data.gov.my/p/terma-pengguna Tarikh Pindaan : 30 SEPTEMBER 2015

Kemas kini terakhir: 10 Jun 2024 - 5:20pm

Developed and designed by Hadafi Solution and Resources