Museum Directory

Penang War Museum
Tel No : 04-6265142
Fax number : 04-6264142 / 04-6448015
Lot 1350 Mukim 12 Batu Maung Daerah Barat Daya 11960 Pulau Pinang
Muzium Adat Istiadat Diraja Kelantan
Tel No : 09-7482226
Fax number : 09-7473366
Jalan Hospital 15000 Kota Bharu, Kelantan
Muzium Diraja Istana Batu
Tel No : 09-7487737
Fax number : 09-7473366
Jalan Hospital 15000 Kota Bharu, Kelantan
Memorial Peperangan Dunia Kedua
Tel No : 09-7476266
Fax number : 09-7473366
Jalan Hospital 15000 Kota Bharu, Kelantan
Muzium Kraftangan
Tel No : 09-7482266
Fax number : 09-7473366
Jalan Hospital 15000 Kota Bharu, Kelantan